Línies d’actuació

Representar, gestionar i defensar els interessos professionals dels seus membres.


Relacions Institucionals

Relació amb institucions publiques i privades amb competència o àmbit d’activitat sobre l’audiovisual autonòmic, estatal o internacional


Difusió

Difondre el èxits de les productores d’Alacant, així com qualsevol activitat que es desenvolupi en la  provincia sobre l’audiovisual.


Treball Col·laboratiu

Promoure projectes col.laboratius entre productores que potencïín i complementin les capacitats de diferents  producotres


Alacant Audiovisual defensa els interessos de el sector a nivell nacional i internacional.


Entre els seus objectius destaca el foment de la unitat i la solidaritat entre els associats i la defensa dels interessos comuns i generals dels afiliats davant l’Administració i davant de qualsevol organització i institució.